MEDEDELING

Met ingang van 1 oktober 2014 heb ik mijn werkzaamheden als rouwtherapeut beëindigd en is de praktijk gesloten. Zie o.a. op Het Landelijk Steunpunt Rouw (LSR), Humanitas voor begeleiding bij rouw en verlies.